องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง