องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จังหวัดเคลื่อนที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเขาไพร


นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าฯ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง แม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ หมุ่ที่ 1 ,3,4 และ 5 ตำบลเขาไพร พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค