องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญ.....ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรทุกคนมาแสดงตน