องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓