องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีวันสารทเดือนสิบ (การทำขนมบ้า+จัดหมรับ)