วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างรถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง) จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทานคลองไพ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง