วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หน้าโรงเรียนบ้านทอนเหรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. ต.เขาไพร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านสำนักงาน อบต.เขาไพร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง