วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน(ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th,ค่าบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน Server,ค่าเชื่อมโยงระบบRss ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP (Rss and e-GP Access) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ (ชุดปั้มบาดาล) ขนาด 2HP 14 ใบพัด 220V พร้อมอุปกรณ์ฝาครอบบ่อดาล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP 14 ใบพัด 220V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด ๓HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 HP ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว(ความยาว 20 เมตร) จำนวน 1 ม้วน หัวบัวเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัวและเข็มขัดรัด(เหล็กหัวน๊อต ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ไม่เกิน 40 ที่นั่งตามโครการสายใยรักครอบครัว อบอุ่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง