วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดหาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง(วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 1 - 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง 50 กรัม/ถังละ 500 ซอง จำนวน 1 ถัง, ยาทากันยุง(โลชั่นทากันยุงชนิดซอง 8 กรัม) จำนวน 300 ซอง ,สเปรย์ฉีดป้องกันยุง ขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 55 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๖,๓๘๖ ถุง สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 40 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อหินคลุก จำนวน 38 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง จำนวน 16,368 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง