วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไร ชนิดถุง สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง จำนวน 15,686 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 15,686 ถุง สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไร ชนิดถุง สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพรภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม - นาหนองเต่า หมู่ที่ 4-2 ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม - นาหนองเต่า หมู่ที่ 2-4 ต.เขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง