วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา(วัสดุกีฬา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย(ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงและเช่าเต็นท์ (ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ที่ 1 ถนนสายควนปละ-ไทรบ่วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ตลับ
28  ก.พ. 2562
จ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง