วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ- ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต. ๕๓๕๗ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างรถบัสไม่ประจำทางจำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างรถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง) จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง