วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-ไทรบ่วง หมู่ที่ 5 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆเกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆเกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30 A 1 เฟส จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง