วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ถอดซักผ้าม่านหน้าต่างและติดตั้งย้ายรางผ้าม่าน
2  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TAS -4500i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ และ ม้านั่ง สำหรับโครงการประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5357 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๓๕๗ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง