วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงและเช่าเต็นท์ (ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ที่ 1 ถนนสายควนปละ-ไทรบ่วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ตลับ
28  ก.พ. 2562
จ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ- ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต. ๕๓๕๗ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง