วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-ไทรบ่วง หมู่ที่ 5 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆเกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง