องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2559 ]
52 อนุมัติกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2559 ]
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี (พ.ศ. 2560 – 2564) [ 22 มิ.ย. 2559 ]
54 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ ๑ [ 13 มิ.ย. 2559 ]
55 รายงานการประชุม 30 พ.ค 59 [ 30 พ.ค. 2559 ]
56 สมรรถนะหลัก [ 14 ม.ค. 2559 ]
57 สมรรถนะประจำสายงาน [ 14 ม.ค. 2559 ]
58 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 ธ.ค. 2558 ]
59 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน [ 30 ธ.ค. 2558 ]
60 ขั้นตอนการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร [ 30 ธ.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12