องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ในรอบ 12 เดือน) [ 5 ต.ค. 2561 ]
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]
9 รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน…มิถุนายน แบบสชร 1 [ 1 ก.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2