องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เขาไพร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 พ.ย. 2561 ]
3 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ต.ค. 2561 ]
4 บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 มิ.ย. 2561 ]
5 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ) ขั้นตอนออกใบอนุญาต (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (4) [ 28 ส.ค. 2558 ]
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2|3