องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เขาไพร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 28 ส.ค. 2558 ]
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2558 ]
15 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2558 ]
16 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 28 ส.ค. 2558 ]
17 คำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]
18 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 28 ส.ค. 2558 ]
 
|1หน้า 2