องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 [ 31 มี.ค. 2554 ]
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายท่อเมนต์ประปา [ 10 มี.ค. 2554 ]
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น [ 25 ก.พ. 2554 ]
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โครงการถนนลาดยางสายบ้านศาลาหลวงด้วง - หลักเชือก [ 15 ธ.ค. 2553 ]
95 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2553 ]
96 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสี้ยว หมู่ที่ 3 [ 17 ก.พ. 2553 ]
97 ประกาศสอบราคาขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง [ 26 ม.ค. 2553 ]
98 อบต.เขาไพรประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) [ 21 ต.ค. 2552 ]
99 อบต.เขาไพรสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำช้าง [ 21 ต.ค. 2552 ]
100 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 4 มิ.ย. 2552 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11