องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]
22 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ/จ้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 รายชื่อผู้ซื้อซอง [ 13 มิ.ย. 2560 ]
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธาณะ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]
25 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]
26 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธาณะ ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร การคำนวณราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 29 พ.ค. 2560 ]
28 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ม.3 [ 4 พ.ค. 2560 ]
29 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยขุนดำ ม.2 [ 25 เม.ย. 2560 ]
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ [ 15 มี.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12