องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยขุนดำ ม.2 [ 25 เม.ย. 2560 ]
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ [ 15 มี.ค. 2560 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามประกาศลงวันท [ 15 มี.ค. 2560 ]
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้าย ศพด. หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 15 มี.ค. 2560 ]
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงกา [ 14 มี.ค. 2560 ]
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]
27 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]
28 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย) [ 20 ก.พ. 2560 ]
29 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 [ 20 ก.พ. 2560 ]
30 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าหลวงด้วง-สถานีอาหารสัตว์ [ 27 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12