องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 11 ต.ค. 2561 ]
22 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกตะกอนดินโคลนหน้าฝาย ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]
23 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด ศพด. [ 25 มิ.ย. 2561 ]
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง [ 17 พ.ค. 2561 ]
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - ไทรบ่วง หมู่ที่ 5 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 16 พ.ค. 2561 ]
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 14 มี.ค. 2561 ]
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) [ 27 พ.ย. 2560 ]
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไม่งานก่อสร้าง [ 27 ต.ค. 2560 ]
29 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต. [ 25 ต.ค. 2560 ]
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต. ม.2 [ 25 ต.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14