องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 16 ม.ค. 2562 ]
2 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ [ 10 ม.ค. 2562 ]
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2562 ]
4 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2562 ]
5 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]
7 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
8 แบบฟอร์มคำร้อง [ 29 ก.ย. 2560 ]
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
10 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2