องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ [ 7 พ.ย. 2561 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 29 ก.ย. 2560 ]
3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
4 แบบฟอร์มคำร้อง [ 29 ก.ย. 2560 ]
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
6 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]
7 รายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
9 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]