องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กองช่าง 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
2 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอแนะ [ 9 เม.ย. 2563 ]
3 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]
5 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 เม.ย. 2562 ]
6 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]
7 คู่มือการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน [ 4 ม.ค. 2562 ]
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]
9 แบบฟอร์มคำร้อง [ 29 ก.ย. 2560 ]
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 ก.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2