องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]
2 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง [ 12 ม.ค. 2564 ]
3 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 เม.ย. 2563 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 8 เม.ย. 2563 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2563 ]
9 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2