องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน [ 30 ธ.ค. 2558 ]
2 แผนยุทธศาสตร์เขาไพรปี51-55 [ 14 ม.ค. 2553 ]
3 บทที่ 1 บทนำ [ 9 ก.ค. 2551 ]
4 บทที่ 2 สภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 9 ก.ค. 2551 ]
5 บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2551 ]
6 บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา [ 9 ก.ค. 2551 ]
7 บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2551 ]
8 บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล [ 9 ก.ค. 2551 ]