องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 9 ก.ค. 2551 ]
12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 9 ก.ค. 2551 ]
13 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2551 ]
14 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนดำเนินงานประจำปี 2551 [ 9 ก.ค. 2551 ]
15 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 9 ก.ค. 2551 ]
 
|1หน้า 2