องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]
2 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ปี 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]
3 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]
4 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]
5 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]
7 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]
8 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 ปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]
9 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]
10 ประกาศรายงานประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2