องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 ม.ค. 2564 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 12 ต.ค. 2561 ]
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 10 พ.ย. 2557 ]