องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้อง...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 35]
 
  ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาไพรที่ปฏิบ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 80]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริการส่ว...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิก...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 21]
 
  แผ่นผับประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาไพร[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 26]
 
  ออกเยี่ยมบ้านผู้มีรายได้น้อยในตำบลเขาไพร[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การทำขนมผูกรัก โดยกลุ่มสตรีต...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 19]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 233]
 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงาน...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8