องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


 
 
นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.088-390194


นายสมพร  ทองมีบัว
นายชัยวัฒน์  ซิ้งกุ้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.093-6072553
โทร.093-7318404
อบต.เขาไพร
นายฉัตรชัย  ชูช่วย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.084-8982236