องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 

นายอุทิศ  สุขคล้าย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 


นายพะโยม  ทองสงฆ์
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรนายขันไชย  ไชยรัตน์
นายพะโยม  ทองสงฆ์
นางสุมลฑา  หมวดพุด
นายธีรเดช  กลับชนะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2นายประสิทธิ์  ไชยช่วย
นายอุทิศ  สุขคล้าย นายมนตรี  น้ำแก้ว นายนาวิน  สำนักช้าง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 4-ว่าง-
นายจูลี้  ใสสุข
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 5