องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 5