องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายพะโยม    ทองสงฆ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร 094-3165466
 


นายประสิทธิ์    ไชยช่วย นายนาวิน   สำนักช้าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร 085-7889527 โทร 085-7960154

นายพะโยม    ทองสงฆ์ นางสาวขวัญตา    ฉูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 1
โทร 094-3165466 โทร 087-4626370

นายประสงค์    ไชยช่วย
นายประสิทธิ์    ไชยช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3
โทร 081-2723134 โทร 085-7889527

นายนาวิน   สำนักช้าง
นายอาภรณ์    คงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร หมู่ที่ 5
โทร 085-7960154 โทร 093-6230676