องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ทุ่งหญ้าซาฟารี

 

อ่างเก็บน้ำตำบลเขาไพร

 

ถ้ำนมสาว ถ้ำน้ำลอด ถ้ำห้วยยาง