องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.เขาไพร

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

134 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

134 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์/โทรสาร

โทร.075-290869

Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

                                      อบต.เขาไพร

เว็บไซต์: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

       www.khaoprai.go.th