วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ชั้น ๑ ไปทัศนศึกษา (ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
เช่าเต็นท์ ขนาด ๑๒x๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ จำนวน ๒๐ ตัว เก้าอี้จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
เช่าเวที ขนาด ๖.๐๐x๑๐.๐๐ เมตรและเครื่องเสียง(ชุดใหญ่) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเล็ก ประมาณ ๑๐๐ จุด,เช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค (ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๑ คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-005 สายต้นม่วง เชื่อมต่อ ตง.ถ.25-004 สายหนองคมบาง หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง