วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง (ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกFUJIFILM Apeos C325) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5357 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
เช่าเหมารถโดยสารไม่่ประจำทาง แบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า 46 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 3 วัน
1  ก.พ. 2567
เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ภาคเรียนที่2/2566 เดือน ก.พ.ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉง ๒๕๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๖๓๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง