องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างหินเกล็ด จำนวน 1 รายการ [ 23 ก.พ. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง แบบพัดลม 45 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน [ 16 ก.พ. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 10 ก.พ. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ จำนวน 1ตู้ [ 9 ก.พ. 2566 ]3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2บาน จำนวน 1 ตู้ [ 9 ก.พ. 2566 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ [ 9 ก.พ. 2566 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมฯผล แบบที่ 1 [ 9 ก.พ. 2566 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [ 9 ก.พ. 2566 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง [ 9 ก.พ. 2566 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง [ 8 ก.พ. 2566 ]2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 7 ก.พ. 2566 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน [ 7 ก.พ. 2566 ]2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 7 ก.พ. 2566 ]2
15 สำหรับจัดซื้อตามโครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ [ 7 ก.พ. 2566 ]2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหลักเชือก หมู่ที่ 3 จำนวน 7 ชุด [ 3 ก.พ. 2566 ]2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง จำนวน 4 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]2
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง จำนวน 4 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]2
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมล้างเครื่องติดตั้งโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]2
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 รายการ [ 1 ก.พ. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27