องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน 1 ตุลาคม ถึง 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]5
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก.06) [ 23 ธ.ค. 2564 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64 (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2564 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน(1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) [ 25 ต.ค. 2564 ]20
6 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก 06) [ 25 ต.ค. 2564 ]14
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]5
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]24
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]19
10 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านวังหยวน หมู่ที่ 5 [ 27 ก.ย. 2564 ]4
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.สายลำช้างใน ม.3 [ 23 ก.ย. 2564 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ก.ย. 2564 ]22
14 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก 06) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย [ 16 ก.ย. 2564 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]5
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๑ สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]4
18 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]21
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 [ 30 ส.ค. 2564 ]4
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต.ง.ถ.25-005 สายต้นม่วง ม.2 [ 27 ส.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22