องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 567 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนฯ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020022) [ 21 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส2 [ 17 เม.ย. 2567 ]7
3 ความก้าวหน้าของจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 6 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค้ดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง รายไตรมาสที่ 1 [ 8 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 7 ธ.ค. 2566 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2566 ]7
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(งบลงทุน) [ 30 ต.ค. 2566 ]6
9 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 14 [ 11 ต.ค. 2566 ]6
10 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 ต.ค. 2566 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]6
12 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน 1 กรกฎาคม ถึง 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]18
14 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและดุแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ปีงบประมาณ 2557 [ 2 ต.ค. 2566 ]6
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]7
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 9 ส.ค. 2566 ]30
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]33
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 11 ก.ค. 2566 ]25
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]31
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29