องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (สขร.1) [ 20 มิ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]20
3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน 1 มกราคม ถึง 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]29
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]29
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก06) [ 10 มี.ค. 2565 ]41
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]63
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]29
8 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน 1 ตุลาคม ถึง 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]78
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]80
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก.06) [ 23 ธ.ค. 2564 ]70
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64 (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2564 ]75
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน(1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) [ 25 ต.ค. 2564 ]97
13 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก 06) [ 25 ต.ค. 2564 ]88
14 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]78
15 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]94
16 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]90
17 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]73
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านวังหยวน หมู่ที่ 5 [ 27 ก.ย. 2564 ]68
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.สายลำช้างใน ม.3 [ 23 ก.ย. 2564 ]73
20 หนังสือเชิญชวน โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบ้านวังหยวน หมู่ที่ 5 (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564)) [ 23 ก.ย. 2564 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23