องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 8 ม.ค. 2563 ]83
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 6 ม.ค. 2563 ]79
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 6 ม.ค. 2563 ]81
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ [ 2 ม.ค. 2563 ]77
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงและทำความสะอาด ศพด.ต.เขาไพร [ 2 ม.ค. 2563 ]79
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง [ 2 ม.ค. 2563 ]79
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารจำนวน 1 อัตรา [ 2 ม.ค. 2563 ]82
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล [ 2 ม.ค. 2563 ]82
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์,ยูเอสที [ 2 ม.ค. 2563 ]76
210 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร [ 26 ธ.ค. 2562 ]73
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบ ขนาด 3HP [ 26 ธ.ค. 2562 ]76
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.3) [ 26 ธ.ค. 2562 ]82
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 25 ธ.ค. 2562 ]76
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 25 ธ.ค. 2562 ]78
215 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2562 ]77
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บค่าน้ำประปา [ 20 ธ.ค. 2562 ]79
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ [ 20 ธ.ค. 2562 ]97
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (เมมโมรี่(SD การ์ด) [ 16 ธ.ค. 2562 ]77
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง [ 13 ธ.ค. 2562 ]72
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ายานพาหนะเดินทาง(ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้ฯ) [ 13 ธ.ค. 2562 ]74
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23