องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่4 [ 25 ต.ค. 2562 ]62
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่4 [ 25 ต.ค. 2562 ]59
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ายานพาหนะ(ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 24 ต.ค. 2562 ]61
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก(ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 22 ต.ค. 2562 ]55
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 15 ต.ค. 2562 ]60
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ [ 15 ต.ค. 2562 ]58
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส เบอร์ ๑ [ 11 ต.ค. 2562 ]60
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานกระดาษต่อเนื่อง ไม่มีเส้น ขนาด 15x11 นิ้ว 1 ชั้น [ 8 ต.ค. 2562 ]54
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ครู ศพด.ต.เขาไพร [ 1 ต.ค. 2562 ]55
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]55
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคาร [ 1 ต.ค. 2562 ]58
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการศึกษาฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]54
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา [ 1 ต.ค. 2562 ]54
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาธุรการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]55
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล [ 1 ต.ค. 2562 ]55
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 บ้านทอนเหรียน [ 6 ก.ย. 2562 ]55
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ม.4-2 [ 21 ส.ค. 2562 ]56
278 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเขา ม.1 - 3 [ 6 ส.ค. 2562 ]56
279 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ม.4-2(ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี) [ 6 ส.ค. 2562 ]59
280 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสไตรมาส 3 ศพด.ต.เขาไพร [ 25 ก.ค. 2562 ]57
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23