องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า [ 28 ก.พ. 2562 ]55
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง [ 27 ก.พ. 2562 ]55
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ- ควนหนองยาง หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม [ 27 ก.พ. 2562 ]58
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านควนไทรตอก [ 27 ก.พ. 2562 ]57
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านควนไทรตอก [ 27 ก.พ. 2562 ]57
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 [ 25 ก.พ. 2562 ]59
307 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา ม.3 [ 25 ก.พ. 2562 ]59
308 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา ม.2 [ 25 ก.พ. 2562 ]59
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา ม.5 [ 25 ก.พ. 2562 ]60
310 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 [ 25 ก.พ. 2562 ]60
311 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการก่อสร้างถนน คสลสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง ม.2 บ้านโหล๊ะท่อม [ 25 ก.พ. 2562 ]64
312 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการติดตั้งเสาไฟฟฟ้าสาธารณะ ม.2 หน้า อบต.เขาไพร [ 22 ก.พ. 2562 ]64
313 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 บ้านศาลาหลวงด้วง [ 22 ก.พ. 2562 ]64
314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธาณะ ม.4 หน้ารพ.ส่งเสริมสุขภาพต.เขาไพร [ 22 ก.พ. 2562 ]64
315 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการขุดสระน้ำ ม2 (บริเวณสวนปาล์ม-นาหนองเต่า [ 21 ก.พ. 2562 ]62
316 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]62
317 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 2 ม.ค. 2562 ]60
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองไพ ม.3 [ 7 ธ.ค. 2561 ]68
319 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน ม.5 (จายขาดเงินสะสม) [ 4 ธ.ค. 2561 ]66
320 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 30 พ.ย. 2561 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23