องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 สัญญาโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๑ สายหน้าเขา หมู่ที่ ๑-๓ บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 20 พ.ย. 2561 ]62
322 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ตุลาคม [ 31 ต.ค. 2561 ]64
323 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]57
324 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]60
325 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ผด.2) [ 30 ต.ค. 2561 ]61
326 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]63
327 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๑ สายหน้าเขา หมู่ที่ ๑-๓ บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร(e-bidding) [ 30 ต.ค. 2561 ]62
328 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 11 ต.ค. 2561 ]65
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา หมู่ที่ 1-3 บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 11 ต.ค. 2561 ]67
330 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๑ สายหน้าเขา หมู่ที่ ๑-๓ บ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 24 ก.ย. 2561 ]61
331 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-001 สายหน้าเขา [ 24 ก.ย. 2561 ]57
332 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ25-001 สายหน้าเขา [ 24 ก.ย. 2561 ]66
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]57
334 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกตะกอนดินโคลนหน้าฝาย ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]62
335 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด ศพด. [ 25 มิ.ย. 2561 ]61
336 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง [ 17 พ.ค. 2561 ]75
337 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - ไทรบ่วง หมู่ที่ 5 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 16 พ.ค. 2561 ]65
338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 14 มี.ค. 2561 ]63
339 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) [ 27 พ.ย. 2560 ]64
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไม่งานก่อสร้าง [ 27 ต.ค. 2560 ]66
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23