องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต. [ 25 ต.ค. 2560 ]68
342 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต. ม.2 [ 25 ต.ค. 2560 ]59
343 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 25 ต.ค. 2560 ]63
344 ตารางแสดงวางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง [ 24 ต.ค. 2560 ]65
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ ๕ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 10 ต.ค. 2560 ]66
346 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ-ทางหลวงชนบท ม.3 [ 26 ส.ค. 2560 ]63
347 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 25 ส.ค. 2560 ]59
348 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ค. 2560 ]64
349 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2560 ]63
350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 16 มิ.ย. 2560 ]53
351 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]58
352 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]60
353 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ/จ้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]61
354 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 รายชื่อผู้ซื้อซอง [ 13 มิ.ย. 2560 ]61
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธาณะ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]60
356 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]61
357 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธาณะ ม.3 [ 31 พ.ค. 2560 ]59
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร การคำนวณราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3, ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 29 พ.ค. 2560 ]56
359 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ-สวนสาธารณะ ม.3 [ 29 พ.ค. 2560 ]60
360 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ม.3 [ 4 พ.ค. 2560 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23