องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ-สวนสาธารณะ ม.3 [ 29 พ.ค. 2560 ]75
362 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ม.3 [ 4 พ.ค. 2560 ]77
363 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยขุนดำ ม.2 [ 25 เม.ย. 2560 ]74
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ [ 15 มี.ค. 2560 ]76
365 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามประกาศลงวันท [ 15 มี.ค. 2560 ]72
366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้าย ศพด. หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 15 มี.ค. 2560 ]91
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงกา [ 14 มี.ค. 2560 ]78
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]79
369 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]69
370 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย) [ 20 ก.พ. 2560 ]76
371 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 [ 20 ก.พ. 2560 ]74
372 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าหลวงด้วง-สถานีอาหารสัตว์ [ 27 ม.ค. 2560 ]80
373 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา ม.1 [ 16 ม.ค. 2560 ]73
374 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) [ 4 ม.ค. 2560 ]73
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โครงการ ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 27 ต.ค. 2559 ]83
376 แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการ ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 10 ต.ค. 2559 ]77
377 ปร 4 ปร 5 โครงการ ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 10 ต.ค. 2559 ]76
378 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 10 ต.ค. 2559 ]80
379 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็ก ม.3 [ 7 ต.ค. 2559 ]81
380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลถังเหล็ก ม.3 [ 7 ต.ค. 2559 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23