องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ก.ย. 2564 ]73
22 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก 06) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย [ 16 ก.ย. 2564 ]50
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]50
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]55
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๑ สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร [ 14 ก.ย. 2564 ]55
26 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]73
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 [ 30 ส.ค. 2564 ]51
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-007 สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร [ 30 ส.ค. 2564 ]5
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต.ง.ถ.25-005 สายต้นม่วง ม.2 [ 27 ส.ค. 2564 ]43
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. สายสวนปาล์ม - นาหนองเต่า ม.2 , ม.4 [ 27 ส.ค. 2564 ]41
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร [ 27 ส.ค. 2564 ]5
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๑ สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร [ 27 ส.ค. 2564 ]5
33 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]59
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (6/2564) [ 5 ส.ค. 2564 ]60
35 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]61
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่1 ถนนสายควนหนองยาง-ลำช้าง จำนวน ๙ จุด [ 24 มิ.ย. 2564 ]3
37 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]62
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่๓ ถนนสายลำช้างใน จำนวน ๔ จุด [ 4 มิ.ย. 2564 ]65
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ ถนนสายโหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง ต.เขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาไพรกำหนด [ 4 มิ.ย. 2564 ]57
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ ถนนสาย โหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง [ 4 มิ.ย. 2564 ]58
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23