องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 545 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง จำนวน 4 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]6
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง จำนวน 4 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]7
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมล้างเครื่องติดตั้งโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]6
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 รายการ [ 1 ก.พ. 2566 ]7
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 1 ก.พ. 2566 ]6
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ [ 27 ม.ค. 2566 ]6
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.5 [ 24 ม.ค. 2566 ]6
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.4 [ 24 ม.ค. 2566 ]6
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 8 รายการ [ 24 ม.ค. 2566 ]6
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นม่วง หมูที่ 2 ตำบเขาไพร [ 23 ม.ค. 2566 ]6
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.4 [ 20 ม.ค. 2566 ]7
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ(รถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ 44 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน [ 20 ม.ค. 2566 ]7
33 รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 [ 20 ม.ค. 2566 ]9
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 19 ม.ค. 2566 ]7
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน ม.3 ตำบลเขาไพร [ 19 ม.ค. 2566 ]8
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟกระพริบ (โซ่ล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง ม.1 -5 ตำบลเขาไพร [ 19 ม.ค. 2566 ]7
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ [ 19 ม.ค. 2566 ]6
38 ใบเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก [ 18 ม.ค. 2566 ]11
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ [ 18 ม.ค. 2566 ]6
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ [ 18 ม.ค. 2566 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28