องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 7 ต.ค. 2559 ]72
382 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 23 ก.ย. 2559 ]78
383 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประปา ม.3 [ 16 ก.ย. 2559 ]80
384 อนุมัติกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2559 ]71
385 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) [ 25 ส.ค. 2559 ]76
386 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวน-ด่านชด หมู่ที่ ๔ [ 12 ส.ค. 2559 ]81
387 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวน - ด่านชด หมู่ที่ 4 [ 11 ส.ค. 2559 ]85
388 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยวน-ด่านชด หมู่ที่ 4 [ 28 ก.ค. 2559 ]87
389 อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวย - ด่านชด [ 22 ก.ค. 2559 ]86
390 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวน-ด่านชด หมู่ที่ ๔ [ 14 ก.ค. 2559 ]75
391 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ป.ป.ช.1 ถนน คสล. ม.4 [ 12 ก.ค. 2559 ]77
392 ขออนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยวน - ด่านชด ม.4 [ 12 ก.ค. 2559 ]73
393 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุยายน (สขร.1 [ 1 ก.ค. 2559 ]81
394 แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.4 [ 14 มิ.ย. 2559 ]82
395 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ป.ป.ช.1 ถนน คสล. ม.1 [ 13 มิ.ย. 2559 ]80
396 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช.1 ขุดลอกคลองเสี้ยว ม.3 [ 13 มิ.ย. 2559 ]81
397 โครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเสี้ยว ม.๓ [ 9 มิ.ย. 2559 ]82
398 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ ๑ – ๓ ตำบลเขาไพร [ 9 มี.ค. 2559 ]79
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร ที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ครั้งที [ 29 ม.ค. 2559 ]81
400 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.1) [ 20 ม.ค. 2559 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23