องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ ถนนสายโหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง ต.เขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาไพรกำหนด [ 4 มิ.ย. 2564 ]69
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ ถนนสาย โหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง [ 4 มิ.ย. 2564 ]73
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่๓ ถนนสายลำช้างใน จำนวน ๔ จุด [ 27 พ.ค. 2564 ]13
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่๒ ถนนสายโหล๊ะท่อม-ควนหนองยาง จำนวน ๔ จุด [ 27 พ.ค. 2564 ]14
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ ถนนสาย โหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง ต.เขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓ จุด [ 27 พ.ค. 2564 ]15
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ล จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เป็นแบบกระบะ [ 20 พ.ค. 2564 ]78
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (เป็นแบบกระบะสำเร็จรูป,ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล [ 7 พ.ค. 2564 ]73
48 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]75
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ล จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน [ 6 พ.ค. 2564 ]15
50 ประกาศเผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5//2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]86
51 รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]78
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร [ 2 เม.ย. 2564 ]16
53 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ.ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร [ 30 มี.ค. 2564 ]16
54 ประการราคากลาง ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-002 สายบ้านควนหนองยาง-ลำช้าง หมู่ที่ 1,5,2 บ้านควนหนองยาง-ลำช้าง ตำบลเขาไพร [ 23 มี.ค. 2564 ]84
55 สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]71
56 รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]73
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม - คลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร [ 4 มี.ค. 2564 ]18
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเขาไพร [ 29 ม.ค. 2564 ]71
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๒ [ 25 ม.ค. 2564 ]18
60 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 4/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]20
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23