องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]67
62 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]63
63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ - ควนหนองยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]4
64 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ม.5 [ 4 ม.ค. 2564 ]4
65 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายหลังเขา-ต้นน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]3
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ [ 29 ธ.ค. 2563 ]58
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๐ สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙ [ 21 ธ.ค. 2563 ]67
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๐ สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 14 ธ.ค. 2563 ]60
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบร [ 14 ธ.ค. 2563 ]58
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 4 ธ.ค. 2563 ]62
71 อบต.เขาไพร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการถนนคสล.สายควนปละ-ไทรบ่วง ม.1 [ 1 ธ.ค. 2563 ]59
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2563 ]5
73 อบต.เขาไพร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการถนนคสล.สายสถานีอนามัยทอนเหรียนฯ [ 30 พ.ย. 2563 ]57
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๐ สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร [ 30 พ.ย. 2563 ]3
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]58
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]63
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์ก [ 10 พ.ย. 2563 ]59
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๐ สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙ [ 9 พ.ย. 2563 ]60
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๑๐ สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 9 พ.ย. 2563 ]65
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) [ 5 พ.ย. 2563 ]62
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23