องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร [ 5 พ.ย. 2563 ]4
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 27 ต.ค. 2563 ]60
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]58
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]59
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]62
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]63
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๓ ชุด [ 29 ก.ย. 2563 ]60
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑๔ ใบพัด ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]63
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร แบบบาดาล หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บ้านโหล๊ะท่อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 16 ก.ย. 2563 ]68
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 ก.ย. 2563 ]63
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๕.๕ HP ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]62
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]63
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร แบบบาดาล หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บ้านโหล๊ะท่อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้ว [ 1 ก.ย. 2563 ]62
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม [ 1 ก.ย. 2563 ]59
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]64
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างในหมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]60
97 ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ตำบลเขาไพร แบบบาดาล หอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บ้านโหล๊ะท่อม [ 28 ส.ค. 2563 ]66
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคสลสายลำช้างใน ม.3 ต.เขาไพร [ 24 ส.ค. 2563 ]61
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กรฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]59
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 [ 30 ก.ค. 2563 ]62
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23