องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถไม่ประจำทาง แบบไม่ปรับอากาศ 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร [ 29 ก.ค. 2563 ]66
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]65
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๓) [ 22 ก.ค. 2563 ]62
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 22 ก.ค. 2563 ]61
105 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าสารธาณะ ม.4 (ตอน 3) [ 15 ก.ค. 2563 ]63
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งเสริมการ้รียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 14 ก.ค. 2563 ]64
107 แจ้งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 2 ก.ค. 2563 ]59
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (สำหรับโรงเรียนบ้านทอนเหรียน,โรงเรียนบ้านลำช้าง) [ 1 ก.ค. 2563 ]54
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๔๐ วัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 1 ก.ค. 2563 ]55
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ ๒ [ 16 มิ.ย. 2563 ]56
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๓) ต.เขาไพร [ 12 มิ.ย. 2563 ]58
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที 1(28หน้า/นาที) [ 9 มิ.ย. 2563 ]55
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง [ 9 มิ.ย. 2563 ]55
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 5 มิ.ย. 2563 ]54
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]58
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ สายควนเมา-ทอนเหรียน (ตอนที่ ๒) [ 1 มิ.ย. 2563 ]55
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พันธ์กล้าต้นไม้)ม้ [ 27 พ.ค. 2563 ]56
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ่อพักตกตะกอนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง [ 27 พ.ค. 2563 ]56
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 พ.ค. 2563 ]58
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 22 พ.ค. 2563 ]55
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23