องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านควนหนองยาง [ 9 มี.ค. 2563 ]63
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งกันกีฬาผู้สูงอายุจ.ตรัง [ 5 มี.ค. 2563 ]61
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 มี.ค. 2563 ]62
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 มี.ค. 2563 ]63
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 3 มี.ค. 2563 ]65
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร [ 2 มี.ค. 2563 ]69
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขฉง 252 [ 2 มี.ค. 2563 ]64
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 2 มี.ค. 2563 ]59
169 ประกาศราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ่อพักตกตะกอนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2563 ]60
170 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]62
171 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ่อพักตกตะกอนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้านลำช้าง [ 26 ก.พ. 2563 ]56
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายกั้นน้ำบริเวณลำคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2563 ]60
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ [ 25 ก.พ. 2563 ]59
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแม็กเนติกแอร์ เครื่องปรับอากาศ (ห้องทำงานปลัด อบต.) [ 17 ก.พ. 2563 ]62
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ [ 17 ก.พ. 2563 ]63
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแม็กเนติกแอร์ (กองคลัง) [ 11 ก.พ. 2563 ]67
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม ในการแข่งขัน กิฬา ศพด.ต.เขาไพร) [ 11 ก.พ. 2563 ]65
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) [ 11 ก.พ. 2563 ]61
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ (ตามโครงการจัดการแข่งขันกิฬา ศพด.ต.เขาไพร) [ 6 ก.พ. 2563 ]65
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ [ 5 ก.พ. 2563 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23