องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร) [ 4 ก.พ. 2565 ]185
2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร) [ 19 เม.ย. 2564 ]205
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 18 ม.ค. 2564 ]238
4 ขอความเห็นชอบประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 15 ม.ค. 2564 ]194
5 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]195
6 กิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 6 ธ.ค. 2562 ]195