องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.เขาไพร ร่วมกับท้องที่ ตำบลเขาไพร บริการประชาฃนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]118
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]113
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 6 ม.ค. 2565 ]126
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]190
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]105
6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 5 ม.ค. 2564 ]184
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 24 มี.ค. 2563 ]182
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กีฬาสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งที่ 10) [ 14 ก.พ. 2563 ]173
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 21 ม.ค. 2563 ]190
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 14 ม.ค. 2563 ]169
11 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรม [ 1 พ.ย. 2562 ]180