องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 17 ต.ค. 2565 ]37
2 อบต.เขาไพร ร่วมกับท้องที่ ตำบลเขาไพร บริการประชาฃนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]104
3 ประชุมสนทนาผังเมืองร่วมกับชุมชน [ 17 มี.ค. 2565 ]117
4 อบต.เขาไพร ร่วมกับท้องที่ และตำรวจชุมชน บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 3 ก.พ. 2565 ]114
5 เจ้าหน้าที่เข้าเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย รวมกับท้องถิ่น ท้องที่ อปพร. และ อสม. (Community Isolation : CI) ประจำอำเภอรัษฎา [ 3 ก.พ. 2565 ]109
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพารา หลักสูตรการลับมีด อบต.เขาไพรร่วมกับภาคประชาชน [ 27 ม.ค. 2565 ]115
7 อบต.เขาไพร ร่วมกับท้องที่ ตำบลเขาไพร บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 19 เม.ย. 2564 ]167
8 อบต.เขาไพร ร่วมกับ ท้องที่ และ ประชาชนในตำบลเขาไพร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.พ. 2564 ]163
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลเขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อขัขเคลื่อนโครงการพระราชดำริ [ 10 มิ.ย. 2563 ]158
10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 18 พ.ค. 2563 ]159